kognitiv Beteendeterapi


Kognitiv Beteendeterapi 


KBT står för kognitiv beteendeterapi och är ett samlingsbegrepp för flera vetenskapligt beprövande terapiformer. KBT i grunden bygger på inlärningsteorin och kognitiv teori. Inledningvis i terapin gör man en  beteendeanalys för att förstå hur problematiken har utvecklas samt vad som vidmakthåller den. Utifrån beteendeanalysen och ens samarbete med klienten kommer man fram till vilken behandling som är lämpligast att utföra. 


Man kan med fördel behandla flera svårigheter och diagnoser med KBT. Exempel på svårigheter man kan behandla är, depression, panikångest, GAD (generaliserad ångest), social ångest, OCD (tvång), enstaka fobier, relationsproblem, aggressionsproblematik, utmattningssyndrom,  existensiell ångest, PTSD (post traumatiska stressyndrom), traumatillstånd, svårigheter att hantera känslor, självkänsla, självskadeproblemtik, stress och olika kriser. Terapin kan bedrivas både på en fysisk mottagning eller distans via din dator eller platta.


Du får gärna höra av dig till mig via min mail eller på telefon (se kontakt) om upplägg, praktiska frågor eller andra frågor om KBT och behandlingen hos mig.


Varmt välkommen!