Tjänster i KBT Hässleholm

Tjänster i KBT Hässleholm


Jag erbjuder Kognitiv beteendeterapi (KBT)  på min mottagning inne i centrala Hässleholm eller via din dator/platta. Jag är för närvarande inte ansluten till vårdval psykoterapi i Skåne.  


Ett samtal brukar vara 45 minuter upp till en 1 timmes tid. Hur många samtal du behöver kommer vi överens om utifrån dina önskemål. Om man önskar parterapi är dessa samtal längre och vanligtvis upp till 75 min.


Psykoterapi bekostas av försäkringsbolag eller arbetsgivare


I samband skada, trauma, kris eller arbetsrelaterade svårigheter kan ibland ens försäkringsbolag eller arbetsgivare stå för psykoterapi helt eller delvis. Har du råkat ut för en händelse så tveka inte att ringa ditt försäkringsbolag eller prata med din arbetsgivare och undersök ifall de kan hjälpa dig bekosta terapi helt eller delvis. 


Avbokningar


Vid ej avbokad tid eller avbokad tid senare än 24 timmar innan bokat besök erläggs halva arvodet