Om mig

Tobias Andersson

Leg. Psykoterapeut


Jag är legitimerad Psykoterapeut i kognitiv beteendeterapi (KBT) och är utbildad vid Linköpings Universitet. Som legitimerade psykoterapeut har jag godkänts som yrkesutövande av Socialstyrelsen och står under Socialstyrelsens tillsyn. Detta innebär att jag har lagstiftade skyldigheter, så som tystnads- och journalföringsplikt samt skyldighet att rapportera skador och skaderisker, gentemot dem jag behandlar. Legitimerad Psykoterapeut är således en skyddad yrkestitel som ska borgar för en hög kunskapsnivå och rätt att bedriva psykoterapeutiskt arbete.


Kort om mig så har jag har arbetat som privatanställd  i flera år som behandlingsansvarig för ett HVB -hem i Skåne. Där har jag bedrivit individuell terapi med klienter samt handlett personal på boendet i KBT - och DBT - metodik. Tidigare har jag arbetat med våld i nära relationer som familjeterapeut med barn och vuxna som blivit utsatta för våld, eller utsatt någon närstående för våld. Andra uppdrag jag har haft har varit som KBT - terapeut inom primärvården. Förutom att jag är legitimerad Psykoterapeut är jag även DBT -terapeut (dialektisk Beteendeterapi). Detta är en gren inom KBT som har god evidens för att behandla svår psykiatrisk problematik som exempelvis, självskadeproblemtik, emotionella svårigheter och relationella svårigheter. Andra utbildningar/kurser jag har inom KBT -fältet är exempelvis, CFT (Compassionfokuserad terapi), ACT (Acceptance Commitment Therapy), EMDR (Eye movement desensitization reprocessing therapy).


 För mer information om mig kan man även hitta mig på Linkedin om ni söker efter Tobias Andersson Psykoterapeut. Jag är även medlem i beteendeterapeutiska föreningen (BTF) och i Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier (SFKBT) för KBT utbildade psykologer och Psykoterapeuter.

www.beteendeterapeutiska.org

https://www.sfkbt.se/