Utbildningar och erfarenhet

Utbildningar


 • EMDR (Eye movement desensitazation reprocessing therapy)
 • Psykoterapeutprogrammet Linköpings Universitet 
 • DBT Intense Individualterapeutisk utbildning 
 • Grundläggande psykoterapiutbildning Lunds Universitet 
 • Socionomutbildningen Lunds Universitet 
 • CFT, compassionfokuserad terapi 
 • ACT Acceptance commitment therapy 
 • Traumafokuserad KBT 
 • Certifierad i riskbedömningsinstrument i våld i nära relationer: SARA-SV, SAM-SV och Patriark. 
 • ATV, alternativ till våld.Flertal kurser i hur man arbetar som familjeterapeut med våld i nära relationer. Oslo Norge.
 • Lösningsfokuserad terapi grund och fördjupning.
 • MI Motiverade samtal grund och fördjupning. Arbetslivserfarenhet


 • Orana HVB - hem. Behandlingsansvarig och leg. Psykoterapeut.  Arbetade med klienter med suicidnära beteende, trauma och självskadebeteende. 
 • Vårdcentral. KBT - terapeut.  
 • Kriscentrum Kristianstad. Arbetat som familjeterapeut med våld i nära relationer. 
 • Familjebehandlare Osby Kommun. 
 • Familjerättsekreterare Osby Kommun 
 • Ungdomsbehandlare Åstorps kommun