KBTKognitiv Beteendeterapi 


KBT står för kognitiv beteendeterapi och är ett samlingsbegrepp för flera vetenskapligt beprövande terapiformer. KBT i grunden bygger på inlärningsteorin och kognitiv teori. Inledningvis i terapin gör man en beteendeanalys för att förstå hur problematiken har utvecklas och vad som vidmakthåller den. Utifrån beteendeanalysen och ens samarbete med klienten kommer man fram till vilken behandling som är lämpligast att utföra. Man kan med fördel behandla flera svårigheter och diagnoser med KBT. Exempel på svårigheter man kan behandla är, depression, panikångest, GAD (generaliserad ångest), social ångest, OCD (tvång), enstaka fobier, relationsproblem, aggressionsproblematik, utmattningssyndrom,  existensiell ångest, PTSD (post traumatiska stressyndrom), traumatillstånd, svårigheter att hantera känslor, självkänsla, självskadeproblemtik, stress och olika kriser.