Om mig

Tobias Andersson

Leg. PsykoterapeutJag är legitimerad Psykoterapeut i kognitiv beteendeterapi (KBT) och är utbildad vid Linköpings Universitet. Som legitimerade psykoterapeut har jag godkänts som yrkesutövande av Socialstyrelsen och står under Socialstyrelsens tillsyn. Detta innebär att jag har lagstiftade skyldigheter, så som tystnads- och journalföringsplikt samt skyldighet att rapportera skador och skaderisker, gentemot dem jag behandlar. Legitimerad Psykoterapeut är således en skyddad yrkestitel som ska borgar för en hög kunskapsnivå och rätt att bedriva psykoterapeutiskt arbete.


Kort historik om min yrkeskarriär så har jag arbetat i flera år med vuxna och med barn. Jag har exempelvis arbetat som psykoterapeut på BUP (barn och ungdomspsykiatrin) i Kristianstad. Arbetet på BUP bestod mestadels av kliniska bedömningar och  behandling för olika diagnoser på barn och ungdomar. En del av arbetet innebar även familjebehandling. Vidare har jag varit behandlingsansvarig för Orana HVB utanför Kristianstad. Där arbetade jag med suicidnära klienter med svår samsjuklighet i ångestsyndrom,traumasvårigheter, affektiva syndrom samt neuropsykiatrisk problematik. Andra uppdrag jag har haft tidigare är som familjeterapeut på Kriscentrum i Kristianstad, med våld i nära relationer.


Idag arbetar jag som privatpraktiserad Psykoterapeut och erbjuder  KBT - behandling via videosamtal. Jag är även konsult till Falck Healthcare i Göteborg samt till Mind Sverige i Stockholm. Jag ger således psykoterapi för både vuxna, barn och par som söker efter KBT - behandling. Utöver detta är jag även  familjerådgivare för Stockholm stad och Nacka kommun. 


För mer information om mig kan man även hitta mig på Linkedin om ni söker efter Tobias Andersson Psykoterapeut. Jag är även medlem i beteendeterapeutiska föreningen (BTF).

www.beteendeterapeutiska.org