Erfarenheter / Utbildningar /Tjänster

Erfarenhet

 • St. Lukas, Helsingborg, terapi med vuxna
 • Leg. psykoterapeut/konsult för Falck Healthcare, Göteborg
 • Leg. Psykoterapeut, underkonsult till Mind Sverige 
 • Familjerådgivare för Stockholms stad och Nacka kommun
 • Leg. Psykoterapeut på Barn och ungdomspsykiatrin, Kristianstad
 • Psykoterapeut och Behandlingsansvarig på Orana HVB,  Äsphult
 • Familjeterapeut, Kriscentrum - våld i nära relationer, Kristianstad


Utbildningar 

 • EMDR (Eye Movement Desensitization Reprocessing Theapy) 
 • Psykoterapeutprogrammet Linköpings Universitet
 • DBT (dialektisk beteendeterapi) 
 • TF - KBT (traumafokuserad KBT)
 • ACT (Acceptment Commitment Therepy)
 • CFT (compassion fokuserad terapi)
 • Grundläggande Psykoterapiutbildning, Lunds Universitet 
 • Socionomexamen, Lunds Universitet 

Vad jag erbjuder i KBT Hässleholm Psykoterapi 


Erbjuder privat psykoterapi för vuxna och barn i KBT. Samtalen är via videosamtal och upp till 60 min

Handledning / Utbildning 


Erbjuder utbildning och handledning för företag och organisationer

Parterapi 


Erbjuder parterapi. Samtalen är via videosamtal och upp till 75 min